Hunter

14 – 18 november 2012

BEATA BOUCHT
----> WORK <----

Beata Boucht lämnade Konstfack 2007 med en fil. mag i grafisk design & illustration. Efter det har hon huvudsakligen arbetat med redaktionell illustration för tidskrifter i Sverige och internationellt inom allt mellan kultur och konst, media, inredning, till samhällspolitiska frågor, men även med reklam och mode. Hon driver en medvetet bred verksamhet för att kunna verka inom flera fält parallellt; har jobbat med animation till musikvideos, skivomslag, tapeter, tryck på kläder, frimärken, bokformgivning, grafiska identiteter, föreläst och varit gästlärare b.la på Konstfack och Berghs. 2003 tillträdde hon som bildredaktör för tidskriften Bang, där hon fortfarande är verksam som illustratör.

Vid sidan av sin dagliga verksamhet som illustratör driver hon egeninitierade projekt inom design/konst/teori-fältet. Senast 2011 – 2012 i en separatutställning på Eskilstuna Konstmusum och med den gemensamma utställningen Raw a line på Teckningsmuséet i Laholm. En röd tråd som går genom alla Beatas arbeten är genusintresset och feminismen. Ett mål har varit att uppvärdera en estetik som vanligtvis kan vara lågt värderad. I detta uppdrag ingår att teoretisera, föreläsa och utveckla ämnet vidare. Beata gillar mångfacetterade komplexa bilder med flera olika lager och dimensioner. Hennes prisbelönta verk har beskrivits som "over the top" eller "maximalistiska", "en slags more is more-estetisk" i detaljerad blyerts.

På Toppen i november ställer Beata ut både egeninitierade projekt, porträtt och illustrationer ur arkivet. Här vidareutvecklas även ett interaktivt verk som turnerat genom Sverige under 2012.

www.beataboucht.com

TOPPEN – Färgkontoret Plan 4 Exposé