Ingela Nilsson

Ingela Nilsson, "For Every Word Swallowed", 2012

12 – 17 februari 2013

INGELA NILSSON
your breath
smells like home
(I hate you)

At Toppen, Ingela Nilsson is presenting a new body of work created between 2011 and 2013. The artist works with a constellation of fabrics and materials to form objects of intense feelings, pointing towards contradictions and extremes that cannot be expressed by words. In "Top Drawer, Second Skin" (2011), she stitches together a vast collection of t-shirts to form a large dark piece of fabric that at Toppen becomes a dominating physical presence. It makes you wonder what it hides, looming yet tempting you to crawl underneath for shelter or discovery. Nilsson's work often circles around these dualities and tensions that can only be expressed through moments of non-verbal communication.

The show your breath / smells like home / (I hate you) is made up of a selection of diverse sculptural works that all relate to a certain set of ideas recurring in Nilsson's oeuvre. Thematically, the artworks seem to revolve around the psychological dynamics of relationships that are at once supportive and destructive, marked by dependency. Physically, the works are arranged so as to create movement: "For Every Word Swallowed" (2012) draws you to the back, allowing you a glimpse behind the scenes of an exhibition. As harmonious as the setting of the show could feel, it is also tense, as is maybe best shown by the entangled strings of "Untitled (rackets)" (2013).

We welcome you to the opening night of "your breath / smells like home / (I hate you)" on 12th of February 2013, 4 – 8 pm.

Curated by Egle Kulbokaite and Joanna Nowotny.

www.ingelanilsson.se

ÖPPET:
Vernissage tisdag 12/2
kl 16 – 20
Onsdag 13 – 18
Torsdag 13 – 18
Fredag 13 – 18
Lördag 12 – 16
Söndag 12 – 16
'Den ihärdiga sysslans upptäckter'
Några tankar om Ingela Nilssons konstnärliga process

Det är särskilda sorters tankar, de som består i att inte veta varåt man är på väg, men där man ändå fortsätter att gå. Ovissheten är en förutsättning för förundran, för upptäckt, för kommunikation av andra slag.

Den mentala resan som tar sig uttryck genom händerna och i tingen har sin utstakade väg och den korsar existensens tunna isar. Men arbetena kommer i land. Ur umgänget med tingen framkallas klara gestaltningar som rymmer upptäckter vilka bara kan nås på det här sättet.

Det finns ett arv av handgriplighet i Ingelas arbeten. Fibrer, textil och skärverktyg har hon varit bekant med ända sedan barnåren. Här finns också timmarna, allt det ihärdiga och motståndet mot klockans tid som vill äta upp all mening och ersätta den med överenskommelser.

Genom den händiga sysslans monotona stret bryter hon igenom de olika motstånden tills den meditativa upptäcktsfärden tar vid och medvetandet släpper upp sitt grepp. Objekten har spår av att det är just så de blir till.

– Hannes Rydell

TOPPEN – Färgkontoret Plan 4 Exposé