Maria E Harrysson

31 oktober – 4 november 2012

MARIA E HARRYSSON
Civilisation

Att känna sig liten och ta sig friheter för fåfängans skull

Maria E Harrysson, f.1979, verksam i Stockholm, har studerat vid det Textila facket på Konstfack och jobbar vid sidan av sitt konstnärskap med kostym för scen och film.

I sina verk i det pågående projektet ARIAH använder Maria
E Harrysson ofta material som i sig själva inte har något ekonomiskt värde. Fokus ligger på den värdeladdning man inte kan ta på, affektionsvärde eller det värde som kan uppnås vid rituella handlingar. Ofta som ett led i att ifrågasätta
det konsumtionsmönster som västvärldens människa gjort till sitt.
I verket Civilisation sätter hon in sina verk i ett sammanhang som kan ses som en betraktelse över människans överordnade ställning mot naturen.

www.ariah.se

ÖPPET:
Vernissage onsdag 31/10
kl 17 – 20
Torsdag 14 – 19
Fredag 14 – 19
Lördag 12 – 16
Söndag 12 – 16
TOPPEN – Färgkontoret Plan 4 Exposé