Petter Odevall

21 – 25 november 2012

PETTER ODEVALL
OPTISK NATUR

På Toppen ställer Petter Odevall ut de första två i en serie animationsmaskiner som leker med de konstanta rörelser och - för oss självklara krafter som finns i naturen. I utställningsrummet är vinden utgångspunkt. Petter har på mekanisk väg försökt att illustrera vindens rörelser och det den bär med sig. Genom att på ett förenklat vis lyfta fram naturfenomenet vill han få oss att tänka på dess egentliga komplexitet.

Mekanisk produktion: Oscar Andersson

Petter Odevall är en Stockholmsbaserad designer som arbetar med olika former av rörlig bild, animation och rumsliga installationer där bild och miljö ofta får samverka till att skapa en ny helhet. På så sätt fylls vardagliga objekt med en poesi som berättar magiska historier om deras bakgrund och funktion.

Petter Odevall är född 1981 och har en MFA från Konstfack (GDI/Storytelling) 2009 och en BFA från Danmarks Designskole i Köpenhamn där han studerade visuell kommunikation fram till 2006.

www.petters.se

ÖPPET:
Vernissage onsdag 21/11
kl 17 – 20
Torsdag 13 – 18
Fredag 13 – 18
Lördag 12 – 16
Söndag 12 – 16
TOPPEN – Färgkontoret Plan 4 Exposé